Mobil Oyun Programlama

Unity ile C# öğrenip kendi mobil oyunlarınızı tasarlayın. Unity Mobil Oyun geliştiricisi olmak istiyorsanız hemen başlayın !

Dersler

2.Hafta : Programlamaya Giriş, Değer, Değişken, Operatörler

1.Programlamaya Giriş, Değer, Değişken, Operatörler

2.Programlamaya Giriş, Değer, Değişken, Operatörler (Uygulama)

3.Hafta : Fonksiyonlar (Methodlar)

1.Fonksiyonlar (Methodlar)

2.Fonksiyonlar (Methodlar)[Uygulama]

4.Hafta : Döngüler

1.Döngüler

2.Döngüler(Uygulama)